Vastuullista kiinteistöjen kehittämistä ja hoitoa

Integroimme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen monipuolisesti Kielon liiketoimintaan.

Tiedostamme kiinteistötoimialan vaikutuksen kaupunkiympäristöön ja ympäristöön laajemminkin. Siksi haluamme olla vastuullinen kiinteistönomistaja, jonka yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on jatkuvasti kehittää kiinteistöjämme ja pienentää niiden negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen toimintatavat ja seurannan kaikkiin liiketoimintojemme osa-alueisiin.

Kestävän kehityksen projekteillamme on ollut selkeä positiivinen ympäristövaikutus ja ne hyödyttävät myös asiakkaitamme esimerkiksi alentuneina energiakuluina. Työskentelemme tällä hetkellä laajasti ympäristösertifiointien parissa ja tavoitteenamme on saada kaikki Kielon kiinteistöt joko LEED® tai BREEAM® sertifioiduiksi.

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen ja kiinteistöjenhoito

Ymmärrämme, että kiinteistöillämme on ekologinen ja sosiaalinen vaikutus ympäristöön koko niiden elinkaaren ajan.

Tavoitteemme on tunnistaa kaikki Kielon kiinteistöjen hoitoon liittyvien toimien vaikutus. Siksi vähennämme negatiivisia ja investoimme positiivisten vaikutusten toimintoihin. Vastuullinen lähestyminen tekee meistä aktiivisen kiinteistöjenomistajan, joka luo lyhyen sekä pitkän aikavälin arvoa asiakkaille sekä kaupungeille, joissa toimimme.

Aktiivista ja vastuullista kehittämistä

Olemme toteuttaneet useita onnistuneita energiatehokkuusprojekteja ja työskentelemme tälläkin hetkellä useiden kehityshankkeiden parissa.

Energiatehokkuutta lisäävät hankkeet sisältyvät suurimpaan osaan jo valmistuneista tai vielä meneillään olevista kestävän kehityksen investoinneistamme. Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa seuraamme ja analysoimme kiinteistöportfoliotamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Useissa projekteissa teemme yhteistyötä asiakkaidemme tai kaupungin kanssa.

Kestävien investointiemme tavoitteena on kiinteistöjemme jatkuva parantaminen sekä yritykselle asettamiemme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Toteuttamamme kestävän kehityksen investoinnit ovat hyödyttäneet selkeästi myös asiakkaitamme laskemalla esimerkiksi kiinteistöjen energiakustannuksia.

Kestävän kehityksen projektimme hyödyttävät ja luovat arvoa:

  • Asiakkaillemme
  • Ympäristölle ja luonnovarojen käytölle
  • Kiinteistöjen lähiympäristöille ja yhteisöille

Olemme pystyneet selkeästi pienentämään sähkön kulutusta investoimalla älykkäisiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Asiakkaamme hyötyvät siis sekä taloudellisesti että ekologisesti hankkeistamme.

Mielestämme avain kestävään kehitykseen on kaikkien osapuolten avoin yhteistyö. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tai sinulla on kehitysideoita, joista haluaisit keskustella.

Ota yhteyttä!

Ympäristösertifioinnit

Osana kiinteistöjen jatkuvaa kehittämistä, Kielon tavoitteena on luoda kaikille kiinteistöille vahva vihreä ja ekologinen profiili, mahdollisimman alhainen energiankäyttö ja resurssien tehokas käyttö muilta osin. Näiden parannusten mittaamiseksi ja uusien tavoitteiden asettamiseksi, olemme päättäneet keskittyä kahteen kansainväliseen ympäristösertifikaattiin – LEED® ja BREEAM®. Molemmat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja sertifiointijärjestelmiä. Alkuvuodesta 2019 päätimme sertifioida kaikki Kielo-portfolion kiinteistömme. Näin voimme seurata ympäristövaikutusten parannuksiamme ja investointejamme sekä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.